Συλλογές
Τίτλος Μέτρηση κινδύνου στην κατασκευή χαρτοφυλακίου
Δημιουργός Δρίβα, Μαρία - Παναγιώτα
Συντελεστής Βρόντος, Ιωάννης
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 112σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Χρηματοοικονομική διαχείριση
Χρηματαγορά
Επενδύσεις
Οικονομετρία
Οικονομικό υπόδειγμα
Ημερομηνία έκδοσης 12-2005