Συλλογές
Τίτλος Μέτρηση κινδύνου σε διανεμημένο χαρτοφυλάκιο
Δημιουργός Λάλλα, Βασιλική
Συντελεστής Βρόντος, Ιωάννης
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 205σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Διακύμανση των τιμών
Επενδύσεις
Οικονομικό υπόδειγμα
Ημερομηνία έκδοσης 01-2006