Συλλογές
Τίτλος Υποδείγματα ενδογενούς οικονομικής ανάπτυξης
Εναλλακτικός τίτλος μια επισκόπηση της βιβλιογραφίας
Δημιουργός Καραμπαρμπούνης, Μάριος
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Οικονομίδης, Γεώργιος
Βασιλάτος, Βαγγέλης
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 114σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ με κατεύθυνση στην Οικονομική Θεωρία
Λέξη κλειδί Οικονομική ανάπτυξη
Οικονομικό υπόδειγμα
Τεχνολογία
Ανεργία
Οικονομικές επιστήμες
Ημερομηνία έκδοσης 01-2007