Συλλογές
Τίτλος Διερεύνηση δυνατοτήτων της αγοράς
Εναλλακτικός τίτλος κατασκευή χαρτοφυλακίων αποδοτικότερων της αγοράς
Δημιουργός Χαλκιαδάκη, Ολυμπία
Συντελεστής Βρόντος, Ιωάννης
Τζαβαλής, Ηλίας
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 126σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Αποδοτικότητα
Κεφάλαιο κίνησης
Κεφαλαιαγορά
Μετοχή
Στατιστική
Οικονομική ανάλυση
Ημερομηνία έκδοσης 01-2007