Συλλογές
Τίτλος Το Κυπριακό τραπεζικό σύστημα
Εναλλακτικός τίτλος ιστορική αναδρομή και σύγχρονη πραγματικότητα
Δημιουργός Σφαέλλος, Διονύσιος
Συντελεστής Κορλίρας, Παναγιώτης
Σαπουντζόγλου, Γεράσιμος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 226σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Κύπρος
Τράπεζα
Τραπεζικό σύστημα
Νομισματική πολιτική
Οικονομία
Κεντρική τράπεζα
Χρηματοπιστωτική πολιτική
Οικονομική και νομισματική ένωση
Ημερομηνία έκδοσης 01-1998