Συλλογές
Τίτλος Παραγωγή δημοσίων αγαθών, επιδίωξη προσόδων και ανάπτυξη
Δημιουργός Πανούση, Βάσια
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Κολλίντζας, Τρύφων
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 68σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ με κατεύθυνση στην Οικονομική Θεωρία
Λέξη κλειδί Παράβαση
Δωροδοκία
Οικονομική ανάπτυξη
Δημόσια διοίκηση
Δημόσια επιχείρηση
Δημόσιο οικονομικό δίκαιο
Υπάλληλος του Δημοσίου
Εργατικό δυναμικό
Δημόσια δαπάνη
Ημερομηνία έκδοσης 07-2002