Συλλογές
Τίτλος Επέκταση επιχειρήσεων στο εξωτερικό: προσδιοριστικοί παράγοντες των ελληνικών άμεσων ξένων επενδύσεων
Δημιουργός Τόλιας, Σταύρος
Συντελεστής Δημέλη, Σοφία
Λουρή, Ελένη
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 101σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Οικονομικό υπόδειγμα
Διεθνής αγορά
Μακροοικονομία
Οικονομετρία
Ελλάδα
Πολυεθνική επιχείρηση
Επενδύσεις
Αμεση επένδυση
Ξένη επένδυση
Ημερομηνία έκδοσης 01-2003