Συλλογές
Τίτλος Ίδρυση τραπεζών στον ελλαδικό χώρο (1828-1913)
Δημιουργός Ταλιέρης, Γεώργιος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 281σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Κεντρική τράπεζα
Τράπεζα αναπτύξεως
Ιδιωτική τράπεζα
Δημόσια τράπεζα
Εκβιομηχάνιση
Ανώνυμη εταιρία
Οικονομική ιστορία
Τραπεζική πολιτική
Πιστωτικό ίδρυμα
Ελλάδα
Τραπεζικό σύστημα
Οικονομική ανάπτυξη
Τραπεζική δραστηριότητα
Τράπεζα