Συλλογές
Τίτλος Αξιολόγηση της μέσης εκπαίδευσης και των πανεπιστημιακών σπουδών από τους μαθητές της B΄& Γ΄Λυκείου: μια πιλοτική έρευνα στην Αττική
Δημιουργός Στάικος, Ιωάννης Δ.
Συντελεστής Δημάκη, Αικατερίνη
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 121σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part time)
Λέξη κλειδί Ανωτάτη εκπαίδευση
Ανάλυση πληροφοριών
Εξετάσεις
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Στατιστική
Στατιστική έρευνα
Στατιστική μέθοδος
Ημερομηνία έκδοσης 10-2003