Συλλογές
Τίτλος Επιθετική τιμολόγηση
Δημιουργός Σαχταχτίνσκαγια, Σαμπίνα
Συντελεστής Γάτσιος, Κωνσταντίνος
Κατσουλάκος, Ιωάννης
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 108σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Τιμολόγηση
Χρηματοπιστωτική διαχείριση
Λογιστική διαχείριση
Χρηματοληπτική ανάγκη
Πολιτική της επιχείρησης
Χρηματοοικονομική κατάσταση
Μειωμένη τιμή
Ανταγωνισμός
Ανάλυση κόστους-ωφέλειας
Ημερομηνία έκδοσης 12-2003