Συλλογές
Τίτλος Έρευνα και ανάπτυξη και ερευνητικές κοιπραξίες
Δημιουργός Μαγκανάρη, Σταματίνα
Συντελεστής Κατσουλάκος, Ιωάννης
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 146σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Ερευνα και ανάπτυξη
Πρόσκαιρη ένωση επιχειρήσεων
Τεχνολογική αλλαγή
Καινοτομία
Οικονομικό υπόδειγμα
Ημερομηνία έκδοσης 01-2008