Συλλογές
Τίτλος Προσδιορισμός ιδιωτικής επένδυσης και δημοσιονομικής πολιτικής υπό συνθήκες αβεβαιότητας
Δημιουργός Μηνόγιαννης, Θεόδωρος
Συντελεστής Μιαούλη, Νατάσα
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 59σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική
Λέξη κλειδί Οικονομικές διακυμάνσεις
Δημόσια οικονομικά
Δαπάνη του προϋπολογισμού
Οικονομικά μεγέθη
Οικονομική πολιτική
Δημοσιονομική πολιτική
Οικονομική ανάπτυξη
Μακροοικονομία
Επενδύσεις
Ιδιωτική επένδυση
Τοποθέτηση κεφαλαίων
Ημερομηνία έκδοσης 01-2003