Συλλογές
Τίτλος Εξελίξεις στην ενοποίηση της αγοράς ομολόγων στην Ευρωπαϊκή Ενωση και η Ελληνική δευτερογενής αγορά ομολόγων
Δημιουργός Μηγιάκης, Πέτρος
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Τζωάννος, Ιωάννης
Κατσουλάκος, Ιωάννης
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 112σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική
Λέξη κλειδί Ευρωπαϊκή Ενωση
Χρηματιστική αγορά
Ομολογία
Χρηματιστηριακή αξία
Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός
Δημοσιονομική πολιτική
Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση
Οικονομική ολοκλήρωση
Συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών
Ημερομηνία έκδοσης 01-2003