Συλλογές
Τίτλος Η επίδραση των συγχωνεύσεων και εξαγορών στην κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών
Δημιουργός Σιφναίος, Γεώργιος
Συντελεστής Λουρή, Ελένη
Σαπουντζόγλου, Γεράσιμος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 145σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Κεντρική τράπεζα
Ελλάδα
Πιστωτικό ίδρυμα
Τράπεζα
Επιχείρηση
Συγχώνευση επιχειρήσεων
Τραπεζική δραστηριότητα
Οικονομική πολιτική
Χρηματοπιστωτικός οργανισμός
Ημερομηνία έκδοσης 01-2005