Συλλογές
Τίτλος Συγκριτική μελέτη εισφορών και παροχών σύνταξης παλαιών και νέων ασφαλισμένων του ΙΚΑ
Δημιουργός Σκιαδά, Μαργαρίτα
Συντελεστής Ζυμπίδης, Α.
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 133σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ με κατεύθυνση "Στατιστικές Μέθοδοι στη Διαχείριση Ασφαλιστικών Οργανισμών" (part time)
Λέξη κλειδί Χρηματοδότηση
Ασφάλεια γήρατος
Εισφορά κοινωνικής ασφαλίσεως
Κοινωνική ασφάλιση
Δημογραφική ανάλυση
Ημερομηνία έκδοσης 11-2006