Συλλογές
Τίτλος Τιμολόγηση πολλαπλών δικαιωμάτων με πιστωτικό κίνδυνο
Δημιουργός Χουβαρδάς, Χαράλαμπος
Συντελεστής Επίσκοπος, Αθανάσιος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 36σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Οργανοδιοικητική τεχνική
Χρηματοπιστωτικές στατιστικές
Κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου
Πιστωτικό κόστος
Τιμολόγηση
Χρηματιστική αγορά
Δημοσιονομική ανάλυση
Χρηματοοικονομική ζημία
Ημερομηνία έκδοσης 12-2002