Συλλογές
Τίτλος Συγχωνεύσεις τραπεζών στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ενωση
Δημιουργός Κωνσταντακοπούλου, Χριστίνα
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 153σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Τράπεζα
Χρηματοπιστωτικός οργανισμός
Συγχώνευση επιχειρήσεων
Οικονομική συγκέντρωση
Σύμπραξη
Ελλάδα
Ευρωπαϊκή Ενωση
Πολιτική της επιχείρησης
Δημοσιονομική ανάλυση
Τραπεζικό σύστημα
Ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας
Νομικό καθεστώς
Ημερομηνία έκδοσης 01-2003