Συλλογές
Τίτλος Χρηματοοικονομική αποτίμηση επιχειρήσεων διαχείρισης αυτοχρηματοδοτούμενων έργων υποδομής
Δημιουργός Χαρβάτης, Χρήστος
Συντελεστής Χριστόπουλος, Κωνσταντίνος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 112σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Λογιστική διαχείριση
Χρηματοδότηση της επιχείρησης
Χρηματοοικονομική κατάσταση
Δημοσιονομική ανάλυση
Χρηματοπιστωτική διαχείριση
Επιχείρηση
Αυτοχρηματοδότηση
Ταμειακή ροή
Ανάλυση κόστους-ωφέλειας
Κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου
Ημερομηνία έκδοσης 01-2003