Συλλογές
Τίτλος Η σταθμική διάρκεια ομολόγων με κίνδυνο χρεοκοπίας της εκδότριας εταιρείας
Δημιουργός Καρυώτη, Μαρίνα
Συντελεστής Επίσκοπος, Αθανάσιος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 110σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Χρηματοοικονομική κατάσταση
Χρηματοοικονομική ζημία
Χρηματιστική αγορά
Χρηματοπιστωτική διαχείριση
Χρηματιστήριο αξιών
Κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου
Πιστωτικοί τίτλοι
Επιχείρηση
Επενδύσεις
Ημερομηνία έκδοσης 01-2004