Συλλογές
Τίτλος Προσδιοριστικοί παράγοντες των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ελληνική οικονομία
Δημιουργός Μπατάλας, Επαμεινώνδας
Συντελεστής Λουρή, Ελένη
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 101σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Οικονομικές επιστήμες
Πολυεθνική επιχείρηση
Συναλλαγματική ισοτιμία
Φορολογία
Ανεργία
Πληθωρισμός
Ημερομηνία έκδοσης 01-2007