Συλλογές
Τίτλος Χρηματιστήριο και οικονομική μεγέθυνση
Εναλλακτικός τίτλος μια εμπειρική διερεύνηση
Δημιουργός Στιβακτάκη, Ελεάνα
Συντελεστής Τσιώνας, Ευθύμιος Γ.
Γάτσιος, Κωνσταντίνος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 64σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Χρηματιστήριο αξιών
Χρηματιστική αγορά
Οικονομική ανάπτυξη
Οικονομική δραστηριότητα
Οικονομική πολιτική
Χρηματαγορά
Επενδύσεις
Επενδυτική πολιτική
Ημερομηνία έκδοσης 12-2001