Συλλογές
Τίτλος Το υπόδειγμα των black-scholes και η εφαρμογή του στο Χ.Π.Α.
Δημιουργός Δημητριάδης, Σωτήριος
Συντελεστής Χριστόπουλος, Κωνσταντίνος
Τσιώνας, Ευθύμιος Γ.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 110σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Χρηματιστική αγορά
Επενδύσεις
Χρηματιστήριο αξιών
Μετοχή
Οικονομικό υπόδειγμα
Τιμές αξιών
Τιμές αξιών
Δημοσιονομική ανάλυση
Λόγος μεγεθών
Μαθηματικός λογισμός
Ημερομηνία έκδοσης 01-2003