Συλλογές
Τίτλος Η επίδραση της κρατικής ενίσχυσης για Ε&Α στις ιδιωτικές επενδύσεις Ε&Α
Δημιουργός Παύλου, Απόστολος
Συντελεστής Βέττας, Νικόλαος
Κατσουλάκος, Ιωάννης
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 120σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Ιδιωτική επένδυση
Αναπτυξιακό πρόγραμμα
Κρατικές ενισχύσεις
Ενίσχυση επιχειρήσεων
Φορολογικό κίνητρο
Ερευνα και ανάπτυξη
Πολιτική για την έρευνα
Ημερομηνία έκδοσης 01-2005