Συλλογές
Τίτλος Η αποτελεσματικότητα του ανταγωνισμού στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο
Εναλλακτικός τίτλος εμπειρική τεκμηρίωση της διάρθρωσης της αγοράς και οικονομετρική εκτίμηση της έντασης και του τύπου του ανταγωνισμού για την περίοδο 2000-2005
Δημιουργός Τζεμπελίκος, Γεώργιος Ι.
Συντελεστής Λουρή, Ελένη
Δημελή, Σοφία
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 108σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Τράπεζα
Ανταγωνισμός
Τραπεζικό σύστημα
Οικονομικό υπόδειγμα
Ημερομηνία έκδοσης 01-2007