Συλλογές
Τίτλος Ανταγωνισμός και τιμολόγηση στις τραπεζικές υπηρεσίες
Εναλλακτικός τίτλος διαφορές επιτοκίων Ελλάδος-Ευρωζώνης
Δημιουργός Γαγάρα, Ιωάννα
Συντελεστής Λουρή, Ελένη
Δημελή, Σοφία
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 124σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Τράπεζα
Τραπεζική δραστηριότητα
Ανταγωνισμός
Τόκος
Προσφορά και ζήτηση
Ελλάδα
Νομισματική ζώνη
Τραπεζικό σύστημα
Ημερομηνία έκδοσης 01-2008