Συλλογές
Τίτλος Πολιτικοί κύκλοι, δημοσιονομική πολιτική και οικονομική μεγέθυνση
Δημιουργός Βασιλοπούλου-Σπανού, Χριστίνα
Συντελεστής Βασιλάτος, Βαγγέλης
Οικονομίδης, Γεώργιος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 41σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Νομισματική πολιτική
Δημοσιονομική πολιτική
Οικονομική κατάσταση
Οικονομική ανάπτυξη
Εκλογές
Πολιτική συμπεριφορά
Ημερομηνία έκδοσης 01-2008