Συλλογές
Τίτλος Είσοδος και εμπόδια εισόδου στην ελληνική μεταποίηση
Εναλλακτικός τίτλος 1996-2000
Δημιουργός Ψαχούλια, Νικολέτα Α.
Συντελεστής Λουρή, Ελένη
Δημέλη, Σοφία
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 80σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική
Λέξη κλειδί Ελλάδα
Μεταποιητική βιομηχανία
Δομή της βιομηχανίας
Επιχείρηση
Πολιτική της επιχείρησης
Χρηματοπιστωτική διαχείριση
Δραστηριότητα της επιχείρησης
Πρόσβαση στην αγορά
Μονοπώλιο αγοράς
Ανταγωνιστικότητα
Ημερομηνία έκδοσης 01-2003