Συλλογές
Τίτλος Μπεϋζιανή ανάλυση της σύνθετης μη-κεντρικής Χ2 κατανομής
Δημιουργός Καρέλας, Ιωάννης Α.
Συντελεστής Τσιώνας, Ευθύμιος Γ.
Επίσκοπος, Αθανάσιος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 33σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Στατιστική
Δειγματοληψία
Στατιστικά μαθηματικά
Οικονομικό υπόδειγμα
Ημερομηνία έκδοσης 01-2003