Συλλογές
Τίτλος Η επιλογή του καθεστώτος συναλλαγματικών ισοτιμιών και κερδοσκοπικές επιθέσεις στο καθεστώς σταθερών ισοτιμιών
Δημιουργός Κρητικός, Εμμανουήλ
Συντελεστής Φιλιππόπουλος, Απόστολος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 73σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Συνάλλαγμα
Συναλλαγματική ισοτιμία
Κερδοσκοπικά κεφάλαια
Ελεγχος συναλλάγματος
Ισοζύγιο πληρωμών
Ημερομηνία έκδοσης 01-2006