Συλλογές
Τίτλος Αρχικές δημόσιες εγγραφές στο ελληνικό χρηματιστήριο
Δημιουργός Τσίρου, Σταματίνα
Συντελεστής Τσαγκαράκης, Νικόλαος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 90σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Εταιρία
Κεφαλαιαγορά
Δημόσια επένδυση
Χρηματιστήριο αξιών
Ημερομηνία έκδοσης 01-2007