Συλλογές
Τίτλος Κατασκευή και εμπειρική ανάλυση χαρτοφυλακίου ελάχιστου κινδύνου
Δημιουργός Παυλοπούλου, Αντωνία
Συντελεστής Βρόντος, Ι.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 104σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Τράπεζα
Αγορά
Χρηματοοικονομική διαχείριση
Οικονομία
Ημερομηνία έκδοσης 01-2008