Συλλογές
Τίτλος Υλοποίηση βιβλιοθήκης για την τιμολόγηση παραγώγων
Δημιουργός Κουκά, Δήμητρα
Συντελεστής Κόρδας, Γρηγόρης
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 123σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Βιβλιοθήκη
Χρηματοοικονομική διαχείριση
Τιμολόγηση
Αγορά
Πώληση
Οικονομία
Ημερομηνία έκδοσης 01-2008