Συλλογές
Τίτλος Εμπειρική ανάλυση των αμοιβαίων κεφαλάιων βασισμένη σε υποδείγματα χρηματοοικονομικών χρονοσειρών
Δημιουργός Λωρίδα, Μαίρη
Συντελεστής Βρόντος, Ι.
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 130σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά
Λέξη κλειδί Επενδύσεις
Χρηματοοικονομική διαχείριση
Ελλάδα
Χρηματοοικονομική διαχείριση
Αποδοτικότητα
Εταιρία επενδύσεων
Ημερομηνία έκδοσης 01-2008