Συλλογές
Τίτλος Ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας: οικονομετρική προσέγγιση
Δημιουργός Μαυρομμάτης, Νικόλαος-Αναστάσιος
Συντελεστής Ανδρικόπουλος, Ανδρέας
Παπακυριάζης, Παναγιώτης
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 68σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Στατιστική
Διοίκηση επιχειρήσεων
Δημόσια διοίκηση
Διεθνές εμπόριο
Οικονομική πολιτική
Ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας
Οικονομική σύγκλιση
Οικονομική ανάλυση
Οικονομικό υπόδειγμα
Διεθνής οικονομία
Οικονομετρία
Ελλάδα
Οικονομία
Ανταγωνιστικότητα
Ημερομηνία έκδοσης 06-1999