Συλλογές
Τίτλος Οικονομετρική ανάλυση τίτλων του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών
Δημιουργός Καζάνας, Αθανάσιος Ε.
Συντελεστής Μαγδαληνός, Μ.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 111σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Οικονομικό υπόδειγμα
Στατιστική
Οικονομετρία
Χρηματιστηριακή αξία
Χρηματιστική αγορά
Τιμές αξιών
Τιμές αξιών
Διαμόρφωση τιμών χρηματιστηριακών τίτλων
Χρηματιστήριο αξιών
Ημερομηνία έκδοσης 01-2000