Συλλογές
Τίτλος Συγκριτική ανάλυση των μοντέλων πιστωτικού κινδύνου Creditmetrics και KMV
Δημιουργός Μωκιάτος, Βασίλειος
Συντελεστής Τσιώνας, Ευθύμιος Γ.
Επίσκοπος, Αθανάσιος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 124σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Δημοσιονομική ανάλυση
Χρηματοληπτική ανάγκη
Χρηματοπιστωτική διαχείριση
Κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου
Πίστη
Οικονομικό υπόδειγμα
Οργανοδιοικητική τεχνική
Ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας
Λόγος μεγεθών
Χρηματοπιστωτικές στατιστικές
Ημερομηνία έκδοσης 01-2003