Συλλογές
Τίτλος Ερευνα και ανάπτυξη σε σχέση με τη διάρθρωση της αγοράς
Δημιουργός Κρητικού, Αικατερίνη Κ.
Συντελεστής Γάτσιος, Κωνσταντίνος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 130s.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Μονοπώλιο αγοράς
Ολιγοπώλιο
Οικονομικό υπόδειγμα
Οικονομικός προγραμματισμός
Σχεδιασμός της αγοράς
Αγορά
Ερευνα και ανάπτυξη
Πολιτική για την έρευνα
Πρόσκαιρη ένωση επιχειρήσεων
Καινοτομία
Δραστηριότητα της επιχείρησης
Τεχνολογική αλλαγή
Ημερομηνία έκδοσης 01-2003