Συλλογές
Τίτλος Εταιρική διακυβέρνηση και αποδοτικότητα τραπεζών
Δημιουργός Δομοξούδη, Μαρία
Συντελεστής Λουρή, Ελένη
Δημελή, Σοφία
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 73σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Τράπεζα
Διοίκηση
Ανάλυση κόστους
Αποδοτικότητα
Οικονομικό υπόδειγμα
Συνεταιριστική τράπεζα
Οργανοδιοικητική
Δημοσιονομική ανάλυση
Χρηματοπιστωτική διαχείριση
Χρηματοπιστωτικές στατιστικές
Ημερομηνία έκδοσης 01-2003