Συλλογές
Τίτλος Επένδυση και ατέλειες στην αγορά κεφαλαίου : η περίπτωση της Ελλάδας
Δημιουργός Κουραντή, Φραγκώ
Συντελεστής Σακελλάρης, Πλούταρχος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 97σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Ελλάδα
Κεφαλαιαγορά
Επενδύσεις
Ταμειακή ροή
Επιχείρηση
Ημερομηνία έκδοσης 01-2005