Συλλογές
Τίτλος Μοντέλα διακριτής επιλογής για τη μελέτη αγορών διαφοροποιημένου προϊόντος
Δημιουργός Γερασίμου, Νικόλαος
Συντελεστής Βέττας, Νικόλαος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 80σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Ερευνα αγοράς
Ανταγωνισμός
Μονοπώλιο
Καταναλωτής
Ημερομηνία έκδοσης 01-2006