Συλλογές
Τίτλος Επενδύσεις σε αποθέματα στην ελληνική μεταποίηση : η επίδραση της ΟΝΕ
Δημιουργός Μαρκόπουλος, Μανώλης
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Δημέλη, Σοφία
Λουρή, Ελένη
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 109σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά
Λέξη κλειδί Νομισματική πολιτική
Οικονομικό υπόδειγμα
Μεταποιητική βιομηχανία
Αποθέματα
Επενδύσεις
Ελλάδα
Οικονομική και νομισματική ένωση
Ημερομηνία έκδοσης 01-2006