Συλλογές
Τίτλος Αντιδράσεις της αγοράς στην εφαρμογή των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα
Δημιουργός Μπρουσοβάνα, Δήμητρα
Συντελεστής Λελεδάκης, Γεώργιος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 60σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί Μετοχή
Συγχώνευση επιχειρήσεων
Διοίκηση επιχειρήσεων
Χρηματιστήριο αξιών
Αποδοτικότητα
Οικονομικό υπόδειγμα
Ημερομηνία έκδοσης 09-2005