Συλλογές
Τίτλος Accrual component of earnings in equity valuation: a greek perspective
Δημιουργός Παπαζησίμου, Λουκάς Γ.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 79p.
Γλώσσα en
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί Financial market
Prices
Accounting
Ημερομηνία έκδοσης 12-2005