Συλλογές
Τίτλος Εταιρική παρουσία στο διαδίκτυο: το εννοιολογικό πλαίσιο του XBRL και οι επιπτώσεις του στην διαδικασία του ελέγχου
Δημιουργός Αρτσάνος, Νικόλαος - Αναστάσιος
Συντελεστής Μπάλλας, Απόστολος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 81σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί Διάδοση πληροφοριών
Internet
Εταιρία
Λογισμικό
Επεξεργασία δεδομένων
Ημερομηνία έκδοσης 10-2005