Συλλογές
Τίτλος Ιστορική εξέλιξη της ελληνικής φορολογικής λογιστικής: μια θεωρητική προσέγγιση
Δημιουργός Μπακάλογλου, Δημήτριος
Συντελεστής Μπάλλας, Απόστολος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 90σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί Φορολογία
Λογιστική
Φορολογικό δίκαιο
Ισολογισμός
Ημερομηνία έκδοσης 11-2005