Συλλογές
Τίτλος Διερευνητική μελέτη των επιλογών των λογιστικών πολιτικών των ελληνικών τραπεζών την περίοδο 2002-2004
Δημιουργός Λουκάς, Κωνσταντίνος
Συντελεστής Τζόβας, Χρήστος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 96σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί Οικονομική έρευνα
Στατιστική
Λογιστική διαχείριση
Νομοθεσία
Τραπεζικό σύστημα
Κεφαλαιαγορά
Τράπεζα
Ημερομηνία έκδοσης 10-2005