Συλλογές
Τίτλος Ανάλυση του περιεχομένου των πρώτων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που συνέταξαν οι ελληνικές τράπεζες με βάση τα Δ.Π.Χ.Π.
Δημιουργός Κοντέλλης, Δημήτριος
Συντελεστής Τζόβας, Χρήστος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 102σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί Εκθεση δραστηριοτήτων
Χρηματοοικονομική κατάσταση
Τραπεζικό σύστημα
Τράπεζα
Χρηματοοικονομική διαχείριση
Ημερομηνία έκδοσης 10-2006