Συλλογές
Τίτλος Η επίδραση των διεθνών λογιστικών προτύπων στους προϋπολογισμούς
Δημιουργός Μαδημένος, Αλέξανδρος
Συντελεστής Κοέν, Σάνδρα
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 102σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί Εσοδα
Δειγματοληψία
Λογιστικό σύστημα
Προϋπολογισμός
Αποθέματα
Ενοικίαση
Λογιστική
Ημερομηνία έκδοσης 09-2006