Συλλογές
Τίτλος Η επίδραση της εφαρμογής των ΔΛΠ στα συστήματα αξιολόγησης τμηματικής απόδοσης
Δημιουργός Παυλόπουλος, Γεώργιος
Συντελεστής Κοέν, Σάνδρα
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 97σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί Στατιστική
Δειγματοληψία
Εσοδα
Προστιθέμενη αξία
Διεθνές πρότυπο
Λογιστικό σύστημα
Αποθέματα
Αποδοτικότητα
Επενδύσεις
Επιχείρηση
Ημερομηνία έκδοσης 09-2006