Συλλογές
Τίτλος Η επίδραση της ποιότητας της ελεγκτικής διαδικασίας στο βαθμό παραποίησης των κερδών και ο ρόλος των μεγάλων διεθνών ελεγκτικών εταιριών: τεκμήρια από την ελληνική αγορά ελεγκτικών υπηρεσιών
Δημιουργός Καραγεώργος, Κωνσταντίνος
Συντελεστής Νεοφύτου, Ευρυδίκη
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 121σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί Κέρδος
Ταμειακή ροή
Εσοδα
Οικονομικό υπόδειγμα
Ελεγκτικό όργανο
Ημερομηνία έκδοσης 10-2006